فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی کرمان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی کرمان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی کرمان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی کرمان

پرينت سه بعدی تکنولوژی را قادر می سازد تا با آزادی بی سابقه ی طراحی

، ابتکارات را ترويج و استنتاج کند و درعين
حال فرايندی کم ابزار باشد که هزينه های سنگين و زمان فراوری را کاهش میدهد

. بويژه جهت جلوگيری از شرايط مونتاژ
کردن با هندسه ی بغرنج میتوان اجزا را طراحی کرد

و ويژگی های پيچيده را بدون هزينه ی اضافی درست کرد.

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی کرمان

 

پرينت سه
بعدی همچنين بصورت تکنولوژی انرژی بهره وری ظاهر میشود

که میتواند با استفاده از ۹۰درصد مواد استاندارد، هم از
لحاظ خود فرايند توليد و هم در سرتا سر زندگی عملياتی محصول از طراحی های سبک تر تا سخت تر، سودمندیهای زيست محيطی ارائه کند.
در سال های اخير، با دسترسی بيشتر شرکتهای کوچک و حتی افراد به تکنولوژی ها، پرينت سه بعدی از مرز فرايندی
توليدی و نمونه سازی گذشته است.

قیمت پرینترهای سه بعدی ایرانی کرمان

سابقا بعلت های اقتصادی و مقياسی تنها حوزهی شرکتهای عظيم

و چند مليتی صاحب پرينتر سه بعدی بودند اما اکنون
میتوان پرينترهای سه بعدی کوچکتر (پرينترهايی با قابليت کمتر) را

تا زير ۴ ميليون تومان (۱۰۰۰ دلار) خريداری کرد.
اين امر درهای تکنولوژی را به روی مخاطبان بسيار وسيعتری گشود

و از آنجايی که نرخ پذيرش تصاعدی از تمام جهات
همچنان با شتاب پيش میرود، سيستمها، مواد، برنامههای کاربردی،

سرويسها و وسايل جانبی بيشتر و بيشتری در حال ظهورند.

اولين سيستم RP تجاری شرکت System ۳D ،يعنی 1­SLA در سال ۱۹۸۷ معرفی شد

و در پی آزمايشهايی سخت، اولين
محصول اين سيستمها در سال ۱۹۸۸ فروخته شد

. همانطور که در هر تکنولوژی جديدی معمول است، در حالی که SLA
میتواند ادعا کند که آغازگر اين راه بوده، ملاحظه شد که تکنولوژی RP

تنها تکنولوژی تحت توسعه در آن زمان نبوده است

پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند

پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند

پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند

پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند

در سال های اخير، با دسترسی بيشتر شرکتهای کوچک و حتی افراد به تکنولوژی

ها، پرينت سه بعدی از مرز فرايندی توليدی و نمونه سازی گذشته است.

خرید پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند

سابقا بعلت های اقتصادی و مقياسی تنها حوزهی شرکت های عظيم و چند مليتی صاحب پرينتر سه بعدی بودند

اما اکنون میتوان پرينترهای سه بعدی کوچکتر (پرينترهايی با قابليت کمتر) را تا زير ۴ ميليون تومان (۱۰۰۰ دلار) خريداری کرد.
اين امر درهای تکنولوژی را به روی مخاطبان بسيار وسيع تری گشود

قیمت پرینترهای سه بعدی جواهرسازی بیرجند

و از آنجايی که نرخ پذيرش تصاعدی از تمام جهات همچنان با شتاب پيش میرود،

سيستم ها، مواد، برنامه های کاربردی، سرويس ها و وسايل جانبی بيشتر و بيشتری در حال ظهورند

ولين سيستم RP تجاری شرکت System ۳D ،يعنی 1­SLA در سال ۱۹۸۷ معرفی شد و در پی آزمايشهايی سخت، اولين
محصول اين سيستمها در سال ۱۹۸۸ فروخته شد. همانطور که در هر تکنولوژی جديدی معمول است، در حالی که SLA
میتواند ادعا کند که آغازگر اين راه بوده، ملاحظه شد که تکنولوژی RP تنها تکنولوژی تحت توسعه در آن زمان نبوده است
بلکه در سال ۱۹۸۷ ،کارل دکارت (Deckart Carl (نيز که در دانشگاه تگزاس کار میکرد،

حق ثبت اختراعی را برای
فرايند RP پخت ليزر انتخابی(SLS (در آمريکا ثبت کرد.

اين حق ثبت امتياز در سال ۱۹۸۹ صادر شد و SLS بعدا تحت ليسانس Inc DMT در آمد که خود توسط شرکت Systmes ۳D خريداری شد.

سرتاسر دهه ی ۱۹۹۰ و اوايل دههی ۲۰۰۰ ،ارائه ی تکنولوژی های جديدی که همچنان بر کاربردهای صنعتی تمرکز می
کردند ادامه يافت و در حالی که اين تکنولوژیها هنوز تا حد زيادی برای کاربردهای نمونه سازی مناسب بودند وليکن D&R
نيز توسط ارائه دهندگان تکنولوژی پيشرفتهی مربوط به نيازهای ابزارسازی خاص، ريخته گری و برنامه های کاربردی توليدمستقيم ايجاد شد.

 

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی بابل

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی بابل

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی بابل

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی بابل

يکی از مراحل پر هزينه، زمانبر و کار بَر در فرايند توسعه محصول برای توليد صنعتی، توليد ابزارآلات است.

برای کاربردهای با حجم کم و متوسط، چاپ سه بعدی صنعتی ميتواند نياز به توليد ابزار را حذف کرده و در نتيجه هزينه ها، مدت زمان انجام کار و ميزان آن را کاهش دهد.

اين روش پيشنهادی جالب است که تعداد زيادی از توليد کنندگان در حال استفاده از
مزيتهای آن هستند.

علاوه بر اين، به دليل مزيت پيچيدگی که در بالا به آن اشاره شد، محصولات و قطعات را ميتوان بگونه
ای طراحی کرد که نيازی به مونتاژ نداشته باشند،

که اين امر به نوبه خود باعث کاهش هزينه ها و ميزان کار مورد نيازميشود

با پيدايش پرينت سه بعدی محصولاتی با سطوح پيچيدگی بالا توليد شده اند

که نميتوان آنها را با استفاده از روشهای ديگرتوليد کرد.

درحاليکه اين مزيت از نظر توليد جلوه های ويژه مورد توجه طراحان و هنرمندان قرار گرفته است،

اثر قابل
توجهی روی کاربردهای صنعتی نيز داشته است،

بدين صورت که کاربردهايی برای توليد قطعات پيچيده ای که نسبت به نمونه
های قبلی خود سبکتر بوده و استحکام بيشتری دارند توسعه يافته است.

در بخش هوافضا که وزن و استحکام اهميت بالايی
دارند کاربردهای جالب توجهی توسعه يافته است.

فرايندهای پرينت سه بعدی امکان سفارشی سازی انبوه را فراهم ميکنند

(امکان توليد سفارشی محصول بر اساس نيازها وتقاضای افراد).

ماهيت پرينت سه بعدی بدين معنا است

که حتی در محفظه ساخت يکسان نيز محصولات متعددی را ميتوان
بطور همزمان بر اساس نيازهای مصرف کننده و بدون هزينه فرايند اضافی توليد کرد.

در قسمت قبل با تاثيرات جهانی چاپ سه بعدی آشنا شديد.

در خدمت شما هستيم با قسمت ششم از سری مقالات راهنمای چاپ
سه بعدی با عنوان تاثيرات جهانی چاپ سه بعدی.در ادامه با نيکانو همراه باشيد.
مزايای فراوانی را فراهم ميکند که روش های متداول توليد يا مدل سازی توانايی ارائه آنها را ندارند.

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی قزوین

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی قزوین

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی قزوین

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی قزوین

تکنولوژی های پرينت سه بعدی ديگری نيز در طی اين سالها پديدار شدند.

اين تکنولوژی ها عبارتند از توليد ذرات پرتابی (
BMP (که ابتدا توسط ويليم مستر (Master William (حق ثبت اختراع گرفت، توليد شیء لامينيتی

(SGC (که توسط
ايتزاک پومرانتز و همکاران حق ثبت امتياز گرفت و «پرينت سه بعدی» (۳DP (که در ابتدا توسط امانوئل ساشز و همکاران
(al et Sachs Emanuel (.حق ثبت امتياز گرفت. نوزده تکنولوژی اخير گواه بر تعداد رو به رشد شرکتهای رقيب در
بازار RP بودند اما فقط سه تا از تکنولوژیهای اصلی تا به امروز باقی مانده اند

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی قزوین

که عبارتند از EOS، ۳DSystems و
.Stratasys
سرتاسر دههی ۱۹۹۰ و اوايل دههی ۲۰۰۰ ،ارائهی تکنولوژی های جديدی که همچنان بر کاربردهای صنعتی تمرکز می
کردند ادامه يافت و در حالی که اين تکنولوژیها هنوز تا حد زيادی برای کاربردهای نمونه سازی مناسب بودند

وليکن D&R
نيز توسط ارائه دهندگان تکنولوژی پيشرفتهی مربوط به نيازهای ابزارسازی خاص، ريخته گری و برنامه های کاربردی توليد
مستقيم ايجاد شد.اين تکنولوژی ظهور اصطلاح جديدی را شاهد بود که به ترتيب ابزارسازی سريع(RT ،(ريختهگری سريع (
RT (و توليد سريع (RM (نام داشتند.

قیمت پرینترهای سه بعدی ایرانی قزوین

EnvisionTecدر سال ۲۰۰۲ بنيان نهاده شد، ExOne در سال ۲۰۰۵ بعنوان محصول فرعی شرکت Hone Extrude
ثبت شد و Inc Sciaky ،براساس تکنولوژی جوشکاری پرتو الکترونی اختصاصی اش در فرايند افزايشی پيشگام بود. اين
سه شرکت همگی به بالا بردن رتبههای شرکتهای غربی عامل در ميان بازار جهانی کمک کردند. اين اصطلاح (توليد
افزايشی) نيز همراه با تکثير کاربردهای توليدی ايجاد شد و اصطلاح غالب همهی اين نوع فرايندها «توليد افزايشی» (AM(
بود. قابل ذکر است که بسياری توسعههای موازی نيز در نيمکرهی غربی رخ دادند. به هر حال، اين تکنولوژیها گرچه به
خودی خود مهم بودند و به برخی موفقيتهای محلی دست يافتند وليکن در آن زمان واقعا بر بازار جهانی تاثيری نگذاشتند.

 

 

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز

پرينت سه بعدی تکنولوژی را قادر می سازد تا با آزادی بی سابقه ی طراحی ،

ابتکارات را ترويج و استنتاج کند و درعين
حال فرايندی کم ابزار باشد که هزينههای سنگين و زمان فراوری را کاهش میدهد

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز

بويژه جهت جلوگيری از شرايط مونتاژ
کردن با هندسه ی بغرنج میتوان اجزا را طراحی کرد و ويژگیهای پيچيده را بدون هزينهی اضافی درست کرد.

پرينت سه
بعدی همچنين بصورت تکنولوژی انرژی بهرهوری ظاهر میشود

که میتواند با استفاده از ۹۰درصد مواد استاندارد، هم از
لحاظ خود فرايند توليد و هم در سرتا سر زندگی عملياتی محصول از طراحی های سبکتر

تا سختتر، سودمندیهای زيست
محيطی ارائه کند.
در سال های اخير، با دسترسی بيشتر شرکتهای کوچک و حتی افراد به تکنولوژیها، پرينت سه بعدی از مرز فرايندی
توليدی و نمونه سازی گذشته است.

قیمت پرینترهای سه بعدی ایرانی اهواز

سابقا بعلتهای اقتصادی و مقياسی تنها حوزهی شرکتهای عظيم و چند مليتی صاحب پرينتر سه بعدی بودند اما اکنون
میتوان پرينترهای سه بعدی کوچکتر (پرينترهايی با قابليت کمتر) را تا زير ۴ ميليون تومان (۱۰۰۰ دلار) خريداری کرد.
اين امر درهای تکنولوژی را به روی مخاطبان بسيار وسيعتری گشود

و از آنجايی که نرخ پذيرش تصاعدی از تمام جهات
همچنان با شتاب پيش میرود، سيستمها، مواد، برنامه های کاربردی،

سرويس ها و وسايل جانبی بيشتر و بيشتری در حال ظهورند.

ولين سيستم RP تجاری شرکت System ۳D ،يعنی 1­SLA در سال ۱۹۸۷ معرفی شد و در پی آزمايشهايی سخت، اولين
محصول اين سيستمها در سال ۱۹۸۸ فروخته شد.

همانطور که در هر تکنولوژی جديدی معمول است، در حالی که SLA
میتواند ادعا کند که آغازگر اين راه بوده، ملاحظه شد

که تکنولوژی RP تنها تکنولوژی تحت توسعه در آن زمان نبوده است
بلکه در سال ۱۹۸۷ ،کارل دکارت (Deckart Carl (نيز که در دانشگاه تگزاس کار میکرد،

حق ثبت اختراعی را برای
فرايند RP پخت ليزر انتخابی(SLS (در آمريکا ثبت کرد.

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی تبریز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی تبریز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی تبریز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی تبریز

سرتاسر دههی ۱۹۹۰ و اوايل دههی ۲۰۰۰ ،ارائهی تکنولوژی های جديدی که همچنان بر کاربردهای صنعتی تمرکز می
کردند ادامه يافت و در حالی که اين تکنولوژیها هنوز تا حد زيادی برای کاربردهای نمونه سازی مناسب بودند

وليکن D&R
نيز توسط ارائه دهندگان تکنولوژی پيشرفته  ی مربوط به نيازهای ابزارسازی خاص، ريختهگری و برنامه های کاربردی توليد
مستقيم ايجاد شد.اين تکنولوژی ظهور اصطلاح جديدی را شاهد بود

که به ترتيب ابزارسازی سريع(RT ،(ريختهگری سريع (
RT (و توليد سريع (RM (نام داشتند.
از لحاظ عملکردهای تجاری، Prototype Sanders) که اخيرا با نام Solidsapceشناخته میشود)

و ZCorporation
در سال ۱۹۹۶ راه اندازی شدند، Arcam در سال ۱۹۹۷ تاسيس شد

، Geometries Objet در سال ۱۹۹۸ راهاندازی
شد، در سال ۲۰۰۰ ،OEM ( Technologies MCP ريختهگری در خلاء) تکنولوژی SLM را معرفی کرد.

ExOne در سال ۲۰۰۵ بعنوان محصول فرعی شرکت Hone Extrude
ثبت شد و Inc Sciaky ،براساس تکنولوژی جوشکاری پرتو الکترونی اختصاصی اش در فرايند

افزايشی پيشگام بود

قیمت پرینترهای سه بعدی ایرانی تبریز

. اين

. اين اصطلاح (توليد
افزايشی) نيز همراه با تکثير کاربردهای توليدی ايجاد شد

و اصطلاح غالب همهی اين نوع فرايندها «توليد افزايشی» (AM(
بود. قابل ذکر است که بسياری توسعههای موازی نيز در نيمکرهی غربی رخ دادند.

به هر حال، اين تکنولوژیها گرچه به
خودی خود مهم بودند و به برخی موفقيتهای محلی دست يافتند

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی تبریز

وليکن در آن زمان واقعا بر بازار جهانی تاثيری نگذاشتند.
ابتدا تکنولوژیهای پرينت سه بعدی سيستمهای بسيار گرانی بودند که برای توليد بخش قطعات پيچيده، با ارزش و کاربردهای
توليدی در ميان بخشهای جواهرات ظريف، هوا و فضا، صنعت اتوميبلسازی و پزشکی در حال نمايان شدند هستند. هنوز
در سوی ديگری از طيف، برخی از
توليدکنندگان سيستم پرينت سه بعدی به قول خودشان در حال ايجاد و توسعهی «مدلسازهای مفهومی» بودند و مخصوصا،
پرينترهای سه بعدی ای وجود داشتند که بر بهبود توسعهی مفهوم و نمونه سازی کاربردی تاکيد داشتند.

 

 

 

 

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی سمنان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی سمنان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی سمنان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی سمنان

تکنولوژی احتمالا بيش از هر عرصهی ديگری زندگی اخير بشر را تحت تاثير قرار داده است.

چراغ برق، موتور بخار و يا
حتی اخيرتر ماشينها و هواپيماها و علاوه بر اين ظهور اينترنت را در نظر بگيريد.

اين تکنولوژی ها زندگيمان را از بسياری
جهات بهتر کرده اند، راهها و امکانات جديدی را گشودهاند وليکن معمولا گاهی دههها وقت میبرد تا ماهيت مخرب اين
تکنولوژی ها آشکار شود.

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی سمنان

در بسياری موارد اعتقاد بر اين است که پرينت سه بعدی و يا توليد افزايشی (AM (جهت تبديل شدن به يکی از اين
تکنولوژیها دارای پتانسيل زيادی است. چاپ سه بعدی هم اکنون در بسياری شبکههای تلويزيونی، در روزنامههای متداول
درميان منابع آنلاين پوشش داده شده است. آيا آنطور که برخی افراد راجع به ماهيت واقعی چاپ سه بعدی ادعا میکنند، اين
تکنولوژی به توليد سنتی آنطور که آن را میشناسيم پايان خواهد داد، آيا طراحی را منقلب خواهد کرد و پيامدهای ژئوپليتيکی،
اقتصادی، اجتماعی، جمعيتشناسی، محيطی و امنيتی را بر زندگی روزانهيمان تحميل خواهد کرد؟
اصلیترين و متمايزکننده ترين اصل پشتيبان پرينت سه بعدی اين است که اين تکنولوژی فرايند توليد افزايشی و در واقع کليدی
است زيرا چاپ سه بعدی روش توليدی اساسا متفاوتی است که مبتنی بر تکنولوژی پيشرفتهای است که قطعات را به صورت
افزايشی، در لايههايی با مقياس کمتر از ميلیمتر روی هم میسازد

قیمت پرینترهای سه بعدی ایرانی سمنان

پرينت سه بعدی تکنولوژی را قادر می سازد تا با آزادی بی سابقهی طراحی ، ابتکارات را ترويج و استنتاج کند و درعين
حال فرايندی کم ابزار باشد که هزينههای سنگين و زمان فراوری را کاهش میدهد. بويژه جهت جلوگيری از شرايط مونتاژ
کردن با هندسه ی بغرنج میتوان اجزا را طراحی کرد و ويژگیهای پيچيده را بدون هزينهی اضافی درست کرد.

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت

سرتاسر دهه ی ۱۹۹۰ و اوايل دههی ۲۰۰۰ ،ارائهی تکنولوژی های جديدی که همچنان بر کاربردهای صنعتی تمرکز میکردند

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت

ادامه يافت و در حالی که اين تکنولوژیها هنوز تا حد زيادی برای کاربردهای نمونه سازی مناسب بودند

وليکن D&R
نيز توسط ارائه دهندگان تکنولوژی پيشرفتهی مربوط به نيازهای ابزارسازی خاص،

ريختهگری و برنامههای کاربردی توليد
مستقيم ايجاد شد.اين تکنولوژی ظهور اصطلاح جديدی را شاهد بود

که به ترتيب ابزارسازی سريع(RT ،(ريختهگری سريع (
RT (و توليد سريع (RM (نام داشتند.
از لحاظ عملکردهای تجاری، Prototype Sanders) که اخيرا با نام Solidsapceشناخته میشود)

و ZCorporation
در سال ۱۹۹۶ راه اندازی شدند، Arcam در سال ۱۹۹۷ تاسيس شد،

Geometries Objet در سال ۱۹۹۸ راهاندازی
شد، در سال ۲۰۰۰ ،OEM ( Technologies MCP ريختهگری در خلاء) تکنولوژی SLM را معرفی کرد.
EnvisionTecدر سال ۲۰۰۲ بنيان نهاده شد، ExOne در سال ۲۰۰۵ بعنوان

محصول فرعی شرکت Hone Extrude
ثبت شد و Inc Sciaky ،براساس تکنولوژی جوشکاری پرتو الکترونی اختصاصی اش در فرايند افزايشی پيشگام بود.

اين
سه شرکت همگی به بالا بردن رتبههای شرکتهای غربی عامل در ميان بازار جهانی کمک کردند.

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی رشت

اين اصطلاح (توليد
افزايشی) نيز همراه با تکثير کاربردهای توليدی ايجاد شد و اصطلاح غالب همهی اين نوع فرايندها «توليد افزايشی» (AM(
بود. قابل ذکر است که بسياری توسعههای موازی نيز در نيمکرهی غربی رخ دادند. به هر حال، اين تکنولوژیها گرچه به
خودی خود مهم بودند و به برخی موفقيتهای محلی دست يافتند وليکن در آن زمان واقعا بر بازار جهانی تاثيری نگذاشتند.
ابتدا تکنولوژیهای پرينت سه بعدی سيستمهای بسيار گرانی بودند که برای توليد بخش قطعات پيچيده، با ارزش و با مهندسی
بالا طراحی شده بودند. اين امر همچنان ادامه دارد و در حال رشد است

 

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی گلستان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی گلستان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی گلستان

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی گلستان

در بخشهای کم قيمت بازار­ پرينتر های سه بعدی هم اکنون در حيطهی متوسط قيمتها هستند­

همرا با بهبودهای افزايشی
در دقت چاپ، سرعت و مواد، جنگ قيمتی نيز پديدار شد.
در سال ۲۰۰۷ ،بازار اولين پرينتر سه بعدی زير ۱۰۰۰۰ دلاری محصول System ۳D را به چشم ديد

اما اين سيستم
تقريبا هيچگاه آنطور که انتظار میرفت به موفقيت دست نيافت.

قیمت پرینترهای سه بعدی ایرانی گلستان

اين عدم موفقيت بخشی به دليل خود سيستم بود اما ديگر
تاثيرات بازار نيز دخيل بودند. در آن زمان جام مقدس به چاپگری با قيمت زير ۵۰۰۰ دلار داده شد

­ اين امر به ديدهی
کاربران و صاحبنظران بعنوان کليدی جهت گشودن درهای تکنولوژی پرينت سه بعدی به روی مخاطبان بيشتری نگريسته
شد. برای بسياری در آن سال، ورود Factory Desktop که به شدت مورد انتظار بود –

و بسياری پيش بينی می کردند
بدستآورندهی آن جام باشد­ منادی سيستمی مورد انتظار بود.

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی گلستان

از آنجايی که اين سازمان از رسيدن به توليد بازماند، اين سيستم
به جايی نرسيد. Factory Desktop و رهبر آن، کتی لوييس (Lewis Cathy

(در سال ۲۰۰۸ توسط Systems ۳D
ِی قابل دسترس، نقطهی
خريداری شد . همانطور که معلوم شد، سال ۲۰۰۷ در واقع سالی بود که در تکنولوژی پرينت سه بعد
عطفی را نشان داد­ گرچه در آن زمان سيستمهای معدودی محقق شدند­

چنانکه RepRap پا گرفت.
دکتر بوير (Bowyer Dr مفهوم RepRap منبع باز را در اويل سال ۲۰۰۴ پرينتری خود تکرار تلقی کرد.

اين دانه در
سالهای متعاقب همراه با تلاش سخت تيمش که از ميان آنها ويک اليور و ری جونز (Jones Rhys and Oliver Vik(
را میتوان نام برد جوانه زد.

همکاران او اين مفهوم را از طريق نمونههای آزمايشی در حال کار پرينتر سه بعدی ای که از
فرايند رسوب استفاده میکردند توسعه دادند.

 

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی شیراز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی شیراز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی شیراز

فروش پرینترهای سه بعدی ایرانی شیراز

سرتاسر دهه ی ۱۹۹۰ و اوايل دههی ۲۰۰۰ ،ارائهی تکنولوژی های جديدی که همچنان بر کاربردهای صنعتی تمرکز می
کردند ادامه يافت و در حالی که اين تکنولوژیها هنوز تا حد زيادی برای کاربردهای نمونه سازی مناسب بودند

وليکن D&R
نيز توسط ارائه دهندگان تکنولوژی پيشرفتهی مربوط به نيازهای ابزارسازی خاص

، ريختهگری و برنامههای کاربردی توليد
مستقيم ايجاد شد.اين تکنولوژی ظهور اصطلاح جديدی را شاهد بود

خرید پرینترهای سه بعدی ایرانی شیراز

که به ترتيب ابزارسازی سريع(RT ،(ريختهگری سريع (
RT (و توليد سريع (RM (نام داشتند.
از لحاظ عملکردهای تجاری، Prototype Sanders)

که اخيرا با نام Solidsapceشناخته میشود) و ZCorporation
در سال ۱۹۹۶ راه اندازی شدند، Arcam در سال ۱۹۹۷ تاسيس شد

قیمت پرینترهای سه بعدی ایرانی شیراز

، Geometries Objet در سال ۱۹۹۸ راهاندازی
شد، در سال ۲۰۰۰ ،OEM ( Technologies MCP ريختهگری در خلاء) تکنولوژی SLM را معرفی کرد.
EnvisionTecدر سال ۲۰۰۲ بنيان نهاده شد،

ExOne در سال ۲۰۰۵ بعنوان محصول فرعی شرکت Hone Extrude
ثبت شد و Inc Sciaky ،براساس تکنولوژی جوشکاری پرتو الکترونی اختصاصی اش در فرايند

افزايشی پيشگام بود. اين
سه شرکت همگی به بالا بردن رتبههای شرکتهای غربی عامل در ميان بازار جهانی کمک کردند.

اين اصطلاح (توليد
افزايشی) نيز همراه با تکثير کاربردهای توليدی ايجاد شد

و اصطلاح غالب همهی اين نوع فرايندها «توليد افزايشی» (AM(
بود. قابل ذکر است که بسياری توسعههای موازی نيز در نيمکرهی غربی رخ دادند.

به هر حال، اين تکنولوژیها گرچه به
خودی خود مهم بودند و به برخی موفقيتهای محلی دست يافتند

وليکن در آن زمان واقعا بر بازار جهانی تاثيری نگذاشتند.
ابتدا تکنولوژیهای پرينت سه بعدی سيستمهای بسيار گرانی بودند

که برای توليد بخش قطعات پيچيده، با ارزش و با مهندسی
بالا طراحی شده بودند. اين امر همچنان ادامه دارد و در حال رشد است