خرید چاپگر سه بعدی ارزان تهران

خرید چاپگر سه بعدی ارزان تهران

 

خرید چاپگر سه بعدی ارزان تهران

خرید چاپگر سه بعدی ارزان تهران

بعد از ایجاد مدل، وقت »اسالیسینگ« مدل هستش. از اونجایی که پرینترهای سه بعدی نمیتونن مثل
انسان مفهوم سه بعدی رو درک کنن، مهندسان برای ایجاد چاپنهایی برای پرینتر باید مدل را به صورت الیهای
دربیارند.

قیمت پرینترهای سه بعدی ارزان تهران

نرم افزار اسالیسینگ هر الیه از مدل را گرفته و به پرینتر نحوه حرکت برای ایجاد مجدد اون الیه رو میگه.
اسالیسرها همچنین به پرینترهای سه بعدی میگن که کجای مدل رو »پر« کنن و کجا رو »خالی« بذارن. پس
از اسالیسینگ مدل، نتیجه برای فرآیند چاپ واقعی به چاپگر سه بعدی ارسال میشه.

وقتی مدلسازی و اسالیسینگ یک شی سه بعدی به پایان رسید، دیگه وقتشه که در اختیار چاپگر سهبعدی
قرار بگیره. پرینتر سه بعدی مثل پرینتر جوهرافشان سنتی عمل میکنه ولی در سه بعد. در اصل در پرینت
سه بعدی صدها یا هزاران چاپ دو بعدی روی یکدیگر قرار میگیرن تا یک شی سه بعدی ایجاد بشه.

قیمت پرینترهای سه بعدی رنگی تهران

بسته به اندازه، جزییات و دامنه پروژه، انواع مختلف چاپ سه بعدی نیز وجود داره.

هر نوع چاپگر نحوه چاپ متفاوتی داره.  مدلسازی رسوب ذوبشده (FDM (احتماال پرکاربردترین شکل چاپ سه بعدیه FDM. برای ساخت نمونههای اولیه و مدلهای پالستیکی خیلی خوبه.

هر چند نرم افزار طراحی قدرتمند اجازه می دهد که شی سه بعدي مجازي بر روي یک صفحه
بسیاري از طراحان و ولی ایجاد شودکامپیوترشی فیزیکی را مشتریانشان ترجیح می دهند تا
با سرمایه ساخت و سازقبل از انجام شدن عمل لمس کنند و نگه ،بررسی کنند ،گذاري عظیم
مدل ها کمک می کنند تا حدس هایی در . دارندآنها به طور سنتی به . مورد خروجی فرآیند بزنید
و چوب ،خاك رسمانند از مواد ه ايوسیله دست این یک تجارت پرهزینه و .می شوند درستآهن
کندي است

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.