خرید پرینتر های سه بعدی استوک تهران

خرید پرینتر های سه بعدی استوک تهران

خرید پرینتر های سه بعدی استوک تهران

خرید پرینتر های سه بعدی استوک تهران

نکته مهم ديگری که بايد بر آن تاکيد کرد اين است که هيچ يک از فرايندهای پرينت سه بعدی به صورت
گزينههای امروزی پلاگ اند پلی وارد بازار نشده اند. قبل از فشردن دگمهی چاپ مراحل بسياری

وجود دارند و بعد از بيرونآمدن قسمتها از چاپگر اين مراحل ناديده گرفته میشوند.

قیمت چاپگرههای سه بعدی

صرف نظر از واقعيتهای طراحی چاپگر سه بعدی، که میتوانند
طاقتفرسا باشند تهيه و تبديل فايل نيز میتواند زمانبر و پيچيده باشد مخصوصا برای قسمتهايی که

در طی فرايند ساختنيازمند پشتيبانیهای پيچيده هستند. به هر حال بروزرسانیها و ارتقاءهای

مستمر نرم افزاری برای اين عملکردها وجود دارندو اين وضعيت در حال پيشرفت کردن است.

خرید پرینتر های سه بعدی دست دوم

علاوه بر اين، خيلی از بخشها به محض اين که از پرينت سه بعدی بيرون میآيند بايد تحت عملياتهای

پرداختی قرار گيرند.زدايش يکی از پرداختهای بديهی برای فرايندهايی است که نياز به پشتيبانی دارند

اما ديگر پرداختها عبارتند ازسنبادهکاری، لاک، رنگ و ديگر انواع پرداختهای سنتی که همهی

آنها بطور معمول بايد با دست انجام شوند و نيازمندمهارت، زمان و بردباری هستند.

فروش پرینتر های سه بعدی استوک

ذوب ليزری يا تَفجوشی ليزری اصطلاحاتی معادل يکديگر هستند که به نوعی فرآيند پرينت سه بعدی

ليزری اشاره دارند که
با مواد پودر شده کار میکند. ضمن بروز واکنش بين ليزر و سطح پودر اين ذرات
بصورت تفديده با هم جوش میخورند يا در هم ادغام میشوند و جامد میشوند. با کامل شدن هر لايه

کفهٔ ظر ِف حاوی پودر
تدريجا پايين میرود و قبل از تابش بعدی ليزر روی لايهٔ بعدی، يک غلتک سطح پودر موجود

بر روی بستر را صاف
میکند، و به اين ترتيب لايه بعدی تشکيل میشود و با لايه قبلی ادغام میشود.

اما، نقطه ضعفش اين است

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *